• Verzending binnen 2 werkdagen *
  • Massief houten bedden
  • Gelicenceerde Merkproducten
  • Duurzame Producten

Formular zur Widerrufsbelehrung

Standaardformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Naar Idenses GmbH, Ramsdorfer Str. 10, 46354 Suedlohn, E-mailadres: info@lilokids.com :

- Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de verbruiker(s)

- Adres van de verbruiker(s)

- Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)

- Datum (*)

Schrappen wat niet van toepassing is.